دانلود رایگان

مقاله خیار گلخانه ای - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود رایگان مقاله خیار گلخانه ای فرمت :WORD تعداد صفحه :122
مقدمه
توليد محصولات گلخانه اي با استفاده از فن آوري جديد به وسيله نصب سوله هاي نيمدايره اي و به كار گيري شرايط آب و هوايي كنترل شده در سالهاي اخير نه تنها موجب افزايش عملكرد گرديده بلكه باعث استفاده بيشتر از فضاي گلخانه ها ، كنترل بيشتر آفات و بيماريها و توليدي با كيفيت بالاتر و بهداشتي تر شده است .
كشت اينگونه سبزيجات در سوله هاي نيمدايره با پوشش پلا ستيك به گلخانه داران كمك كرده است تا بتوانند با مقدار محدودي زمين توليداتي معادل ده ها برابر كشت در فضاي آزاد داشته باشند ضمن اينكه در صورت استفاده از روش آبياري قطره اي باعث صرفه جويي در آب آبياري و كودهاي شيميايي پر مصرف ( ماكرو ) و كم مصرف ( ميكرو ) مي گردند .
به نظر مي رسد در صورت ادامه كشت صيفي جات با اين روش نه تنها به افزايش توليد در واحد سطح كمك مي كند بلكه زمينهاي بيشتري نيز براي كشت هاي مهمتر آزاد مي گردد . رونق صادرات اين محصولات در سالهاي اخير ، اهميت توجه به اين گونه روشهاي توليد را افزايش داده و زمينه اشتغال را براي افراد بيشتري فراهم نموده است .
مديريت بالاي اينگونه صيفي جات باعث گرديده علاقمندان براي حداكثر توليد و آشنايي با فنون مديريتي با متخصصين اين رشته بالاخص در بخش خصوصي ارتباط مؤثري برقرار كنند و در نتيجه از درآمد بالاتري برخوردار شوند به همين علت در چند ساله اخير با توجه به توسعه كشت هاي گلخانه اي و جلب طبقات مختلف مردم نه تنها بسياري از افراد تحصيل كرده و علاقمند در اين زمينه مشغول شده اند بلكه بكارگيري اين فن آوري در جوامع كشاورزي و روستايي تا حدودي باعث جلوگيري از مهاجرت آنها به شهرها شده است .


1-1 تاريخچه :
نام انگليسي آن Cucumber و نام فرانسوي آن Concomber و Cornichon بوده و در عربي به آن قثّاء و در آلماني Gurke گفته مي شود نام علمي آن Cucumis sativus بوده و متعلق به خانواده Cucurbitaceae مي باشد .
با وجود سابقه طولاني كه كاشت خيار در هواي آزاد ( مزرعه ) دارد ، پرورش خيار گلخانه اي به منظور توليد و عرضه طولانيتر خيار تازه ، از قرن هجدهم ميلادي در اروپا مورد توجه قرار گرفت . بسياري از محققان مركز پيدايش خيار را هندوستان مي دانند زيرا در دامنه هاي هيماليا گياهي به نام Cucumis hardwickii مي رويد كه ميوه هايي ريز و تلخ دارد ، از نظر تاريخي اين گياه از حدود 30000 سال قبل كشت و كار مي شد و از هندستان به چين منتقل شده و شواهد تاريخي نشان مي دهد كه خيار توسط روميان و يونانيان باستان كشت و كار مي شد . خيار كه در گذشته هاي دور از طريق مصر به مناطق حاشيه درياي مديترانه و از آنجا به اروپا آورده شده است . اما پيدايش خيار گلخانه اي به اين نحو بود كه براي اولين بار در قرن هجدهم خيارهاي جديدي از مناطق جنگلي گرم و مرطوب هندوستان وارد انگلستان گرديد كه با خيارهاي موجود در اروپا تا آن زمان تفاوت زيادي داشت و در شرايط اروپا فقط در گلخانه قادر به رشد و نمو بودند . بعدها با اصلاح نژاد ، انواع جديدتري به نام خيار گلخانه اي به وجود آمد كه از نظر مرفولوژيكي و خواسته هاي آب و هوايي كاملاً از خيارهاي معمولي متمايز و مشخص مي باشند . اين خيارها ماده زا و بي تخم بوده ( پارتنو كارپ )و داراي پوستي خوراكي مي باشند .
اينك نه تنها در اروپا بلكه در تمام جهان اين ارقام در شرايط گلخانه اي كشت مي شود .

گياه شناسي :
4-1-1 اندام هوايي (The Shoots ) :
خيار با نام علمي Cucumis sativus از خانواده Cucurbita مي باشد .
شاخه اصلي اين گياه ، علفي و يك ساله ابتدا به صورت عمودي رشد مي كند ولي بعد از توليد شاخه هاي جانبي همانند بوته مو بر روي زمين رشد خواهد كرد شاخه ها در خيار از نوع سيمپوديال مي باشد ، از گره هاي روي ساقه اصلي يك يا چند شاخه فرعي به وجود مي آيد كه بر روي همه آنها مي تواند ميوه تشكيل شود ؛ همه ساقه ها در خيار زبر و كركدار مي باشد كه در هنگام بلوغ ممكن است ، ساقه تو خالي شود . در روي هر گره از ساقه فقط يك برگ به وجود مي آيد .
اندازه برگها در خيارهاي معمولي 10-20 سانتي متر و در خيارهاي بي دانه 20-40 سانتيمتر مي باشد ؛ اين برگها بر روي يك دمبرگ بلند به طول 20-7 سانتيمتر قرار مي گيرند .
هر برگ داراي پنج عدد بريدگي ( كنگره ) است كه بريدگي وسطي ، نسبتاً بزرگتر مي باشد و سطح برگها به كرك پوشيده شده است ؛ و از گره سوم به بعد ، از ته دمبرگها معمولاً پيچكهايي توليد مي شود كه منشأ غير شاخه اي دارند ؛ اين پيچكها به ساقه ها كمك مي كنند تا بتوانند از قيم بالا بروند . ساقه در خيار از دو دسته آوندي 10 تايي تشكيل شده كه به طور منظم در كنار هم قرار گرفته اند ، دسته آوندي كوچكتر به طرف كنار ساقه و دسته هاي بزرگتر در قسمت مركز آن واقع شده اند .
2-4-1- ريشه(The root ) :
ريشه ها در خيار بسيار قوي هستند و ممكن است تا عمق 1 متري رشد كنند ، سيستم ريشه خيار تقريباً گسترده ولي نازك مي باشد كه ممكن است به صورت افقي در سطح وسيعي گسترش يابند و به طور مكرر توليد ريشه هاي انبوه در عمق 30 سانتي متري خاك بكنند . بعضي از ريشه هاي جانبي معمولاً به سمت پايين رشد مي كنند و يك سيستم جديدي از ريشه هاي عميق جانبي ، را توليد مي كنند كه تأثير بيشتري نسبت به ريشه هاي اصلي در جذب مواد دارند ؛ وقتي ريشه گياه در شرايط رطوبت كافي قرار گيرد ، ريشه هاي جانبي به آساني از هيپوكوتيل خارج شده و مثل بقيه اندامهاي گياه رشد مي كنند .
3-4-1- كل ( The Flower ) :
گونه هاي خيار جنسيت هاي مختلفي را نشان مي دهند . پيش از شرح جنسيت هاي مهم خيار گلخانه اي ، لازم است با اصطلاحات زير آشنا شويم :
1- گل كامل يا دو جنسي ، هرمافروديت (Perfect'bisexual' hermaphroditic
به گلي اطلاق مي شود كه داراي دو اندام نر ( پرچم ) و ماده ( مادگي ) باشد .
2- گل نر ( male flower ) به گلي اطلاق مي شود كه فاقد مادگي است و فقط داراي پرچم است .
3- گل ماده (female flower ) به گلي اطلاق مي شود كه فاقد پرچم است و فقط داراي مادگي است .
4- گياه يك پايه (Monoecious Plant ) به گياهاني اطلاق مي شود كه گل نر و ماده را به صورت جدا از هم بر روي يك پايه توليد مي كنند .
5- گياهان دو پايه (Dioecious Plant )به آن دسته از گونه هاي گياهي اطلاق مي شود كه گل ماده را بر روي يك پايه و گل نر را بر روي يك پايه ديگر توليد مي كنند .
6- Andromonoecious Plant به گياهاني گفته مي شود كه هم گل نر و هم گل كامل را توليد مي كنند .
7- Androeceious Plant به گياهاني گفته مي شود كه فقط توليد گل نر مي كنند .
8- Gynoecious Plant به گياهاني گفته مي شود كه فقط توليد گل ماده مي كنند .
9- Cynomonoceious Plant به گياهاني اطلاق مي شود كه هم گل ماده و هم گل كامل توليد مي كنند .
10- Predominantly Female Plant به گياهاني گفته مي شود كه اغلب توليد گل ماده مي كنند ولي بعضي وقتها تعداد كمي گل نر هم توليد مي كنند .
11- Hermaphroditic Plant گياهان هرمافروديت كه هر دو اندام نر و ماده را در داخل يك گل توليد مي كنند .
12- پارتنوكارپي ( Partheno Carpy ) در اين گياهان ميوه ها بدون عمل گرده افشاني و لقاح به وجود مي آيند و فاقد بذر هستند .
معمولاً خيارها يك پايه (Monoecious ) هستند ؛ هر دو گل نر و ماده را در روي يك پايه ولي جدا از هم توليد مي كنند . عملكرد اين نوع خيار با دگر گرده افشاني افزايش مي يابد ؛ پس خيارهاي دانه دار يا مزرعه اي نيازمند گرده افشاني مي باشند . بهترين گرده افشاننده آنها زنبور عسل است ؛ براي هر 50000 بوته خيار قرار دادن يك كندوي زنبورعسل در مزرعه توصيه مي شود .
اما خيارهاي گلخانه اي انگليسي عموماً از نوع ژينوسيوس ( Gynoecious ) هستند كه فقط توليد گل ماده مي كنند . ميوه اين نوع خيار به صورت پارتنوكارپي توليد مي شود ، در نتيجه نيازي به گرده افشاني ندارند ، چنانچه گرده افشاني صورت گيرد بذر در داخل ميوه تشكيل مي شود و اين موضوع باعث كاهش كيفيت محصول شده و ميوه هاي گرد يا گلابي شكل توليد خواهد شد .
براي جلوگيري از ورود حشرات به گلخانه بايد از تورهاي مخصوص استفاده كرد .
هر عاملي كه در رشد خيار مؤثر است ؛ در جنسيت اين گياه هم نقش دارد ؛ مثل عوامل طبيعي ، بطوريكه بررسي بر روي خيارهاي يك پايه نشان مي دهد كه اين گياه در شرايط مطلوب مثل دماي بالاي 27 درجه سانتيگراد و طول روز بالاتر از 14 ساعت ، هواي آفتابي ، تأمين زياد ازت و آب كافي گرايش به توليد گل نر دارد ولي در شرايطي كه عوامل رشد نامناسب است توليد گل ماده افزايش مي يابد . همچنين اغلب هيبريدهاي ماده به تنش هاي محيطي پاسخ مي دهند . اگر چه گياهان ژينوسيوس كه صد در صد گل ماده توليد مي كنند ؛ تحت تأثير شرايط محيطي قرار نمي گيرند ، ولي اسپري مواد تنظيم كننده رشد بر روي اين گياهان اغلب جنسيت گلها را تحت تأثير قرار مي دهند . تعداد گل ماده در خيارها با بكار بردن اتفون در نسبت هاي توصيه شده افزايش مي يابد . بر اين اساس به كار بردن اين ماده به صورت اسپري مي تواند احتمال توليد گلهاي ماده را در گياهاني كه فقط توليد گل ماده مي كنند افزايش دهد .
همچنين مي توان توليد گلهاي نر در گياهان را حتي در گياهان ژينوسيوس افزايش داد . اين كار به وسيله اسپري كردن اسيد جبيرليك ( ) در شرايط خاص امكان پذير است . اين روش كاربرد زيادي در اصلاح نباتات دارد ، چون اين روش خود لقاحي را در والد ماده راحت مي كند و اصلاح گياه را تسهيل مي بخشد .
رنگ گلهاي نر و ماده در خيار پر رنگ است و هر گل داراي پنج گلبرگ مي باشد گلهاي نر هر كدام به وسيله يك ساقه لوله اي شكل محافظت مي شوند . عموماً گلهاي نر به صورت خوشه اي 3 تا 5 تايي در گره برگها توليد مي شوند . هر گل نر داراي 3 پرچم مي باشد كه دوتاي آن داراي دو بساك بوده و يكي فقط داراي يك بساك مي باشد . گلهاي ماده به صورت منفرد بر روي گره هاي ساقه اصلي و جانبي به وجود مي آيند در اين گلها پرچم ها لاغر و نازك هستند ؛ ولي مادگي بزرگ و توسعه يافته مي باشد . كلاله سه شاخه اي خامه و تخمدان سه حجره اي مي باشند . اين نوع گل به آساني به كمك تخمدان بزرگ آنها كه در قسمت پايين گل قرار دارد قابل تشخيص مي باشد .
در گل خيار يك حلقه اي از شهد دور خامه را فرا مي گيرد . ميوه هايي كه از يك تخمدان بزرگ بوجود مي آيند مي تواند از يك گل ماده و يا يك گل دو جنسي به وجود آيد .

4-4-1- ميوه (The fruit )
از نظر گياه شناسي ميوه خيار يك سته از نوع پپو (Pape ) است كه از نظر شكل گرد و بلند است . اندازه ميوه ، شكل و رنگ آن تابع شرايط كشت است ؛ در ميوه هاي نارس كلروفيل موجود در سلولها ، سبب سبزي ميوه مي شود ولي وقتي ميوه مي رسد رنگ آن به زرد مايل به سفيد تغيير مي كند . لايه خارجي ميوه ممكن است ؛ ضخيم و كركدار باشد . ميوه در خيار سه خانه اي با بافت نرم است كه بذرها در داخل آن به وجود مي آيد .
خيارهاي معمولي ( با دانه ) مقداري بذر توليد مي كنند ؛ در حاليكه خيارهاي انگليسي ( بدون دانه ) بذر توليد نمي كنند و يا بذرهاي بسيار ريزي به وجود مي آورند . خيارهاي معمولي كوتاه در حدود 25-15 سانتيمتر طول و از نظرشكل تقريباً استوانه اي شكل مي باشند . اين نوع خيار بسيار ضخيم بوده و پوست آن بسيار سبز و داراي لكه هاي سبز كم رنگ مي باشد . پوست اين نوع خيار تحت شرايط تنش تلخ مي شود .
ميوه خيارهاي بي دانه ( انگليسي ) بلندتر بوده و طول آن بين 50-25 سانتيمتر است و استوانه اي شكل مي باشد و از مشخصات بارز آن مي توان به قسمت باريك و نازك انتهاي آنها شاره كرد ؛ ميوه اين نوع خيار داراي پوست ضخيم و سبز رنگ است ولي تلخ نمي باشد و خوردن آن با پوست هيچ ضرري ندارد .


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


PDF مقاله كشت گلخانه اي خيار - نیازمندیها | نیازمرکزی

كشت گلخانه اي خيار,کیفیت خیار گلخانه ای,برداشت خیار,ریزش گل در خیار,سفیدک
دروغی خیار,بیماریهای مهم خیار,آفات مهم خیار,کود دهی خیار,مقاله PDF, شرح:بسته به ...

دانلود مقاله خیار گلخانه ای - مگ ایران

خاک مورد استفاده در گلخانه هاي کشا خيار بايستي داراي بافت سبک sandy laom بوده
و از نفوذ پذيري خوبي برخوردار باشد اين نوع خاک هر چه از نظر داشتن هوموس تقويت ...

مقاله خیار

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله خیار نمایش داده می شود، علاوه بر آن
لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می ... بذر خیار گلخانه ای سوکراتس: ۱۰.

مقاله خیار گلخانه ای

مقاله خیار گلخانه ای مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۱
صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله خیار گلخانه ای ...

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of Technology

آرشیو مجله و مقالات ... مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای ... اثر سیستم‌های مختلف
تربیت بوته بر رشد، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه‌ای رقم گوهر (Cucumis sativus ...

تحقیق درباره پرورش خیار گلخانه ای - سایت علمی و پژوهشی آسمان

آموزش پرورش خیار گلخانه ای(درختی) اسکلت بخشی از گلخانه است که پوشش
پلاستیکی یا شیشه ای را نگه میدارد. اسکلت گلخانهباید محکم و سبک بود و در عین

آموزش کاشت خیار گلخانه ای - بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران

6 آوريل 2010 ... بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران - آموزش کاشت خیار گلخانه ای - وبلاگ
دانشجویان دانشکده کشاورزی سراوان با بیش از 10000مقاله کشاورزی ...

تحقیق خیار گلخانه ای

پیدایش خیار گلخانه ای به این نحو بود که برای اولین بار در قرن هجدهم خیارهای جدیدی
از مناطق جنگلی گرم و مرطوب هندوستان وارد انگلستان گردید که با خیارهای موجود در ...

مقاله علمی در مورد کشت گلخانه ای - عاشقان سردرود

8 مارس 2014 ... مزایایی کشت گلخانه‌ای: ۱- افزایش تولید در واحد سطح (به عبارت دیگر ۱۰ برابر هوای
آزاد) به این معنی که مثلا در مورد خیار تولید ۲۰ کیلو گرم خیار در ...

کشاورزی - مقاله ای درمورد پرورش گوجه فرنگی گلخانه ای

نكاتي درموردپرورش گوجه فرنگي گلخانه اي: مقدمه : بطوركلي ارقام گوجه فرنگي به
دوگروه عمده بوته اي وبالارونده تقسيم مي شوند. گوجه فرنگي هاي بالارونده
ازرشدانتهايي ...

مقاله تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی و کشت در عملکرد خیار گلخانه ای

مقاله تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی و کشت در عملکرد خیار گلخانه ای, در سومین
کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی (3rd Student Conference on ...

مقاله امکان تولید بذر خیار های گلخانه ای در داخل کشور - سیویلیکا

مقاله امکان تولید بذر خیار های گلخانه ای در داخل کشور, در چهارمین کنگره علوم
باغبانی () توسط محسن رضایی.

SID.ir | مقايسه چند بستر کاشت در خواص کمي خيار گلخانه اي رقم نگين ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مقايسه چند بستر کاشت در خواص کمي خيار
گلخانه اي رقم نگين در روش آبکشت.

SID.ir | مقاومت ارقام خيار گلخانه اي به مگس مينوز برگ سبزي ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مقاومت ارقام خيار گلخانه اي به مگس مينوز
برگ سبزي (Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae در گلخانه.

بررسي عكس العمل تعدادي از ارقام خيار گلخانه اي رايج در ايران نسبت به ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي عكس العمل تعدادي از ارقام خيار
گلخانه اي رايج در ايران نسبت به نماتود ريشه گرهي، Meloidogyne incognita.

دانلود رایگان پروژه کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای - علوم سرا

11 جولای 2013 ... دانلود رایگان مقاله ضرورت و توسعه روشهاي آبياري تحت فشار در آبياري فضاي سبز ·
دانلود رایگان مقاله خيار گلخانه اي · دانلود رایگان پروژه خربزه و ...

ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻛﺸﺖ ﺧﻴﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي

ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻛﺸﺖ ﺧﻴﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي. ﻓﺎﺋﺰه ﻣﻴﺮﻛﺎﻇﻤﻲ. ﺑﺨﺶ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺷﺮﻛﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي. ﻫﺰاره
ﺳﻮم. ﮔﻴﺎه. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺧﻴﺎر ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ sativus. Cucumis. از ﺧﺎﻧﻮاده. Cucurbitacae. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ.

کشت گلخانه ای، کشت گلخانه ای چیست - آکا - آکاایران

دمای روزانه و شبانه توصیه شده برای چند محصول متداول گلخانه ای؛ محصول دمای شبانه (
F) دمای روزانه ( F) گوجه فرنگی 66-60 80-70 کاهو 55 78-70 خیار 65 80 فلفل 62 ...

گلخانه خیار - جامع ترین مقالات کشاورزی

22 مه 2012 ... به علت رطوبت زیاد موجود در گلخانه انواع پاتوژنها ، ویروسها و نماتدها به گیاهان حمله می
کنند وهمانطور که می دانیم منطقه ای که در آن دائماً یک گیاه کشت می ...

گلخانه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. ... پوشش گلخانه یاعث
ایجاد اثر گلخانه‌ای و محبوس شدن انرژی خورشیدی درون گلخانه می‌گردد. .... ۸۰-۷۰ کاهو ۵۵
۷۸-۷۰ خیار ۶۵ ۸۰ فلفل ۶۲ ۸۰-۷۰ گل داودی ۶۳-۶۲ ۸۰-۷۵ گل شمعدانی ۶۰-۵۵ ۷۵-۷۰ ...

خیار گلخانه ای نخورید - راسخون

آخرین مقالات ... اصلی‌ترین مشکل، سم‌هایی است که به بوته‌های خیار زده می‌شود. ... من
معمولا به دانشجویانم توصیه می‌کنم خیار به ویژه خیار گلخانه‌ای نخورند زیرا واقعا با ...

ارزیابی اثرات کنترل دما و رطوبت در تولید خیار گلخانه ای در منطقه ...

عنوان مقاله: ارزیابی اثرات کنترل دما و رطوبت در تولید خیار گلخانه ای در منطقه ... دو
پارامتر در تولید خیار گلخانه‌ای در منطقه جیرفت و کهنوج دو واحد گلخانه یکسان با ...

مقایسه دو روش کشت هیدروپونیک در تولید خیار گلخانه أی

به منظور مقایسه دو روش کشت هیدروپونیک (پیوسته و پوکه معدنی) در دو رقم خیار
گلخانه ای (2259 و ... مقاله 3، دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 27-34
XML ...

مقاله هرس بوته خیار | Hatam Agro

*با بیش از ۱۷ اسلاید مفید و مختصر در مورد هرس بوته خیار. جهت تهیه این مقاله با ما
تماس بگیرید. موضوع : آموزش; بدون دیدگاه ... راهنمای قطعات گلخانه ای · راهنمای سازه های
...

تاثیر کم آبیاری روی رشد و عملکرد خیار گلخانه ای - نشریات علمی

تاثیر کم آبیاری روی رشد و عملکرد خیار گلخانه ای. دانش آب و خاک. مقاله 2، دوره 20،
شماره 1، بهار 1389، صفحه 15-25 XML اصل مقاله (212 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی.

گلخانه و پرورش خيار گلخانه اي+دانلود پروژه ، مقاله و طرح توجيهي - 1

اينك با يك مجموعه بسيار كامل و علمي در بحث گلخانه و پرورش خيار به ويژه خيار
گلخانه اي در خدمت شما هستيم . در اين مجموعه سعي شده پروژه ، مقاله ، طرح توجيهي و
اسلايد ...

کشت خیار گلخانه ای - بیتوته

علمی و آموزشیگیاهان،حیوانات و آکواریومکشت خیار گلخانه ای ... بهترین خاک برای
کشت در گلدانهای نشاء ماده ای طبیعی به نام بیته موس می باشد که در بازار انواع خارجی
...

آفات خیار گلخانه ای - آفتاب

13 سپتامبر 2007 ... در این مقاله سعی می شود حشراتی که در محیط گلخانه روی محصول خیار خسارت وارد می
سازند، معرفی شوند تا گلخانه داران با شناخت بهتر این حشرات را ه ...

مشخصات خیار گلخانه ای - محصولات زراعی و نهالستان قائم

12 آوريل 2015 ... خیار گلخانه ای. در خیارهای اصلاح شده و مخصوص کشت در گلخانه ، بوته های خیار تولید
گلهای ماده می نماید و این ارقام به نام ماده گل معروف می باشند .

دانلود تحقیق کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای - فروشگاه تخصصی ...

دانلود تحقیق کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای. مقدمه کشت بدون خاک شامل انواعی از
روشهای غیر متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در ...

گلخانه

29 سپتامبر 2009 ... مقاله و تحقیق گلخانه قارچ ، منابع ارشد ، کشت قارچ ,گلخانه قارچ ,برآورد ... بسترهای
مختلف کشت روی رشد، عملکرد و کیفیت خیار گلخانهای در کشت ...

دانلود کتاب کاشت و پرورش خیار گلخانه ای - بوستان - رز بلاگ

درباره دانلود , کتاب و مقاله ,. برچسب ها خیار گلخانه ای , کاشت و پرورش خیار گلخانه
ای , دانلود کتاب کاشت خیار گلخانه ای , دانلود کتاب کاشت و پرورش خیار گلخانه ای ,.

بررسی مسائل بازاریابی محصولات گلخانه‌ای در مناطق بیابانی( مطالعه ...

حاشیه بازاریابی عمده فروشی، خرده فروشی و کل به ترتیب برای خیار گلخانهای
2000،4000،6000 و برای گوجهفرنگی گلخانهای 2500، 4500، ... نوع مقاله: مقاله
پژوهشی.

فصلنامه علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي، - Magiran

اثر سيستم هاي مختلف تربيت بوته بر رشد، عملكرد و كيفيت خيار گلخانه اي رقم
گوهر (Cucumis sativus var. Gohar) سيما شيراحمدي ، طاهر برزگر، زهرا قهرماني صص ...

آموزش کاشت خیار در گلخانه - پایگاه جامع اخبار مقالات و اطلاعات ...

نخستین پایگاه جامع مقالات و اخبار کشاورزی و زیست شناسی ,آموزش کاشت خیار در
گلخانه,کلاس شیشه ای (آموزش)

مقاله : خیار گلخانه ای نخورید : تبیان زنجان

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان TEBYAN CULTURAL AND INFORMATION
CENTER خیار گلخانه ای نخورید درحالی که تا همین یکی دو هفته پیش خبر آلودگی ...

نکات قابل توجه در کشت خیار گلخانه ای > مجتمع گلخانه ای آوه

31 مه 2011 ... ( گروه: مقالات ). نکات قابل توجه در کشت خیار گلخانه ای. انتخاب زمان کشت خيار قبل
از هر اقدامی در مورد کشت خيار ابتدا بهتر است اطلاعاتی از قبيل ...

دانلود پكيج آموزشی گلخانه و پرورش خيار گلخانه ای - ميهن وب 501

25 ژوئن 2014 ... مجموعه بسیار کامل و علمی در بحث گلخانه و پرورش خیار به ویژه خیار گلخانه ای در این
مجموعه سعی شده پروژه ، مقاله ، طرح توجیهی و اسلاید های مورد نیاز ...

مقایسه چند بستر کاشت در خواص کمی خیار گلخانه ای رقم نگین در روش ...

مقایسه چند بستر کاشت در خواص کمی خیار گلخانه ای رقم نگین در روش آبکشت.
یافته های نوین کشاورزی. مقاله 6، دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، ...

پایان نامه همه چیز درباره خیار گلخانه ای - ویکی پروژه

فهرست چکیده مقدمه 1 تاريخچه 2 گياه شناسي 3 ارزش تغذیه ای7 جوانه زنی بذر خیار8
تلخ شدن خيار 9 اصلاح خیار10 واريته هاي مناسب خيار گلخانه اي 13 اقليم مناسب جهت ...

خیار گلخانه ای - گسترش کشت

گلخانه. ارسال شده در گلخانه ای. از کاربران عزیز تقاضا دارم مطالب صفحه نخست را تا
انتها مطالعه فرمایند، پاسخ تمام ابهامات در انتهای صفحه لحاظ گردیده ... گوجه فرنگی
گلخانه ای. ارسال شده در گوجه گلخانه ای ... ارسال شده در خیار گلخانه ای .... مقالات دیگر.

کشت خیار در گلخانه ۱۰۰ متری و درآمد ۱۲ میلیونی در ۸ ماه آینده | پایگاه ...

7 ژوئن 2016 ... در این گزارش قرار است بیاموزیم چگونه در گلخانه کوچکی که روی پشت بام خانه بنا
کرده ایم خیار گلخانه ای بکاریم. کشتی که می گویند بسیار ...

زمان هاي مناسب كاشت و بذر خيار گلخانه اي - novinkesht

باز هم برای دوستان خودم مقاله ای رو آماده کردم که برگرفته از یکی از پرفروش ترین
کتاب های ساله. زمان هاي مناسب كاشت و بذر خيار گلخانه اي. قبل از هر اقدامي در مورد كشت
...

پروژه کارآفرینی صیفی جات گلخانه ای خیار گلخانه ای 95 - طرح ...

گلخانه و پرورش خيار گلخانه اي+دانلود پروژه ، مقاله و طرح توجيهي 95 پروژه
کارآفرینی راه اندازی گلخانه : گلخانه بخش محدودی از فضاست که در آن کلیه عوامل
محیطی قابل ...

زمان های مناسب کاشت و بذر خیار گلخانه ای :: فروشگاه کشاورزی ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زمان های مناسب کاشت و بذر خیار گلخانه ای» ثبت شده است -
خرید کتاب سی دی و مقاله آموزشی در زمینه کشاورزی دامپروری شیلات و طیور.

دانلود مجموعه کامل و علمی گلخانه و پرورش خیار گلخانه ای/جدید - سوالات ...

بیش از 470 صفحه اینک با یک مجموعه بسیار کامل و علمی در بحث گلخانه و پرورش
خیار به ویژه خیار گلخانه ای در خدمت شما هستیم . در این مجموعه سعی شده پروژه ، مقاله ...

خیار گلخانه ای - صفحه نخست

عملکرد در مقیاس هکتار. 750تن در هکتار. کود الی دامی. 40 متر مکعب در هکتار. مصرف
آب. 6000متر مکعب در هکتا ر. مصرف کود وسموم شیمیائی. صفر. بیماریهای خاک و ...

گلخانه و پرورش خيار گلخانه اي-دانلود | آي فايل

24 دسامبر 2013 ... اینک با یک مجموعه بسیار کامل و علمی در بحث گلخانه و پرورش خیار به ویژه خیار
گلخانه ای در خدمت شما هستیم . در این مجموعه سعی شده پروژه ، مقاله ...

آپارات - خیار گلخانه ای

آپارات - خیار گلخانه ای. ... افزایش رشد و باردهی خیار گلخانه ای - شهرستان دماوند ·
مینرال. 2,902 بازدید. 21:56 ... عملکرد و باردهی بی نظیر محصولات گلخانه ای (خیار).

مشخصات مقاله - آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی

کارایی قارچ‌کش سیازوفامید (SC 400) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار
گلخانه‌ای (Pseudoperonospora cubensis Rostovzev.) مقاله 3، دوره 1، جلد 1 شماره 2،
...

پایان نامه کشاورزی – کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای | مرجع دانلود ...

مطالب این پست : دانلود پایان نامه کشاورزی - کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای با ...
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته ...

ارزیابی کشت گلدانی ارقام مختلف خیار گلخانه‌ای در مقایسه با کشت در ...

به منظور بررسی امکان کشت خیار گلخانه‌ای در گلدان‌های پلاستیکی آزمایشی در قالب
طرح کرت‌های خرد شده و در ... کرت‌های اصلی شامل دو روش کاشت در بستر خاکی و کاشت
در گلدان و کرت‌های فرعی شامل چهار رقم خیار گلخانه‌ای بودند. ... نوع مقاله: مقاله پژوهشی.

مستند کشاورزی – آفات و بیماری های خیار گلخانه ای – دانشنامه علمی ...

سال نو مبارک · سرمایه گذاری آلمان در تولید گل رز ایران · کشت تمامی سبزی و صیفی
در یک دوره ۱۰ ساله به گلخانه‌ها می‌رود · ساخت یک مینی گلخانه فوق العاده · گلخانه گل ...

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ...

بررسی اثردانش فنی و مهارتی بهره برداران بر سودآوری واحدهای کشت گلخانه ای صیفی
در استان خوزستان ... جامعه آماري اين تحقيق شامل 85 واحد گلخانه صیفی استان مي
باشند. ..... خلاصه مقالات اولين كنگره بررسي مسائل ومشكلات كشت گلخانه اي. ...
بررسی عوامل موثری برکارایی فنی گلخانه داران خیار کار مطالعه موردی در شهرستان
جیرفت.

پایان نامه.پروپوزال.مقاله کشاورزی - کشت هیدروژونیک گلخانه ای

مقاله کشاورزی - کشت هیدروژونیک گلخانه ای - تهیه پروپوزال و پایان نامه و مقالات ...
کشت هيدروپونيک براي ميوه هايي با محصولات مقاوم از قبيل گوجه - خيار - فلفل ...

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﺷﺖ در ﺧﻮاص ﮐﻤﯽ ﺧﯿﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي رﻗﻢ

ه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻟﺺ آن. ﺷﺪه اﺳﺖ . واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺧﯿﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي، ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺸﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻮه،
ﻫﯿﺪروﭘﻮﻧﯿﮏ. *. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه. ﻣﺴﺌﻮل. : E-mail: k_b_kelarestaghi@yahoo.com. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :
20.

بررسی باقی مانده سم دلتامترین در خیار گلخانه ای

بررسی باقی مانده سم دلتامترین در خیار گلخانه ای. فصلنامه تخصصی تحقیقات
حشره شناسی. مقاله 3، دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 307-316 XML اصل مقاله ...

تعیین ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با ...

تعیین ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی
خیار گلخانه‌ای در استان فارس*. مقاله 10، دوره 50، شماره 4، زمستان 1393، صفحه ...

خیار گلخانه ای - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

خیار(Cucumis sativus L.) متعلق به خانواده Cucurbitacea و یکی از مهمترین سبزیهای
معروف و مردم پسند در جهان است و کشت و پرورش ارقام گلخانه ای آن در سال های اخیر ...

دانلود مقاله کشت خیار گلخانه ای | مرکز دانلود کتاب الکترونیکی

دانلود رایگان پایان نامه آموزش کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای. دانلود پایان نامه
کشت هیدروپونیک. دانلود مقاله ۵۰ صفحه ای پرورش هیدروپونیک را در ادامه ببینید.

دانلود آموزش فیلم آموزش کشت خیار گلخانه ای - سامانه جامع کشاورزی

خيار گلخانه اي را تقريبا در همه جا مي توان كاشت زيرا هر جا كه عوامل طبيعي مناسب
نباشد مي توان شرايط مناسب را مصنوعا با تاسيسات و دستگاههاي لازم ايجاد نمود.

نحوه کاشت خیار گلخانه ای | انجمن متخصصین توسعه پایدار کشاورزی و ...

نحوه کاشت خیار: خیار با نام علمی cucumis sativus L. از خانواده کدوئیان می باشد. مبدا
پیدایش این گیاه به درستی مشخص نیست. عده ای آن را بومی نواحی گرم شمال شرقی.

بررسی نقش پتاسیم در رشد و عملکرد خیار سبز گلخانه ای ( بخش اول ) |

21 ژانويه 2015 ... اهمیت پتاسیم بر رشد و عملکرد خیار سبز گلخانه ای تا حدی است که ... بر رشد و
عملکرد خیارسبز گلخانه ای در بخش های بعدی مقاله پرداخته می شود.

آموزش تصویری کشت گلخانه ای خیار گوجه فلفل رنگی : فروشگاه نوین ...

30 آگوست 2015 ... آموزش تصویری کشت گلخانه ای خیار گوجه فلفل رنگی. خیار : بذر خیار را در مناطق
معتدل در اواسط و یا اواخر تابستان و یا در هنگام فصل بهار و پس از ...

جداسازی و شناسایی گونه‌های فیتوفتورا از خیار گلخانه‌ای در جنوب ...

جداسازی و شناسایی گونه‌های فیتوفتورا از خیار گلخانه‌ای در جنوب استان کهگیلویه و
بویراحمد و تعیین واکنش ارقام مختلف این ... اصل مقاله (356 K). نوع مقاله: پژوهشی.

تحقیق درمورد خیار گلخانه ای 58 ص - بانک علمی | BANK ELMIبانک ...

7 ساعت قبل ... تحقیق درمورد خيار گلخانه اي 58 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل
word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 58 خيار گلخانه اي ...

تشخیص ویروس های آلوده کننده خیار گلخانه ای در استان های تهران و البرز

14 نوامبر 2012 ... تشخيص ويروس هاي آلوده کننده خيار گلخانه اي در استان هاي تهران و البرز ... نشـانه هاي
موزائيـک و زردي برگ ها از نشانه هاي شايـع در گلخـانه هاي خيـار در ...

بررسی رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب در خیار گلخانه ای در شرایط ...

انجمن علوم باغبانی مراغه(مقالات - بررسی رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب در خیار
گلخانه ای در شرایط مختلف رطوبت خاک با استفاده از تانسیومت - - (انجمن علوم
باغبانی ...

آموزش پرورش خیار گلخانه اي اسکلت گلخانه : - پایان نامه

١ آموزش پرورش خیار گلخانه اي اسکلت گلخانه : اسکلت بخشی از گلخانه است که ...
اطلاعات مربوط به پروژه ، پایان نامه و مقالات مربوط به اغلب رشته های کارشناسی و ارشد
...

کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای |دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله ...

8 نوامبر 2013 ... کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای مقدمه کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر
متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت ...

خیارگلخانه ای

برای كشت در گلخانه بایستی از واریته های بکزرا یا پارتنوكارپیك خیار استفاده
شود كه در. آنها گل نر وجود ... بیست تا بیست و پنج درجه سانتی گراد حرارت اپتیمم
برای خیار گلخانه ای میباشد. رطوبت اپیتمم. 65 ..... در این مقاله سعی می شود حشراتی
كه.

ارزیابی واکنش ارقام خیار گلخانه ای در برابر مایه کوبی با همسانه ...

ارزیابی واکنش ارقام خیار گلخانه ای در برابر مایه کوبی با همسانه عفونت‌زای ویروس
پالامپور پیچیدگی گوجه‌فرنگی. مقاله 7، دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 83-96 ...

اندازه‌گیری باقی‌مانده حشره کش دیازینون در محصول خیار گلخانه‌ای عرضه ...

به منظور اندازهگیری میزان باقیمانده حشره کش دیازینون در محصول خیار گلخانهای
عرضه شده در سطح میادین میوه و ترهبار شهر تهران،90 غرفه در 59 ... مقالات آماده انتشار.

پرتال جامع علوم انسانی - تحلیل مالی کشت صیفی های گلخانه ای در ...

لذا این تحقیق در نظر دارد به بررسی هزینه - فایده تولید خیار، گوجه فرنگی و فلفل
سبز گلخانه ای در استان تهران پرداخته و اندازه مطلوب اقتصادی گلخانه های یاد شده را ...

کشت گلخانه ای خیار - صفحه اصلی

سایت مقالات کمیاب علمی حقوق کشاورزی حسابداری فنی مهندسی طرح توجیهی مطلب
کشت گلخانه ای خیار file.

اثر پیوند بر رشد و عملکرد دو رقم خیار گلخانه ای Vilmorin و Royal ...

رشد عملکرد حاصل از پیوند دو رقم خیار گلخانه ای رایج در ایران Royal 24189) و (
Vilmorin، روی پایه کدوی برگ انجیری ... نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

دانلود رایگان مقاله آموزش پرورش خیار گلخانه ای 2015 - آموزش پرورش ...

دانلود مقاله آموزش پرورش خیار گلخانه ای 2015 اسکلت بخشی از گلخانه است که پوشش
پلاستیکی یا شیشه ای را نگه میدارد. اسکلت گلخانه باید محکم و سبک بود و در ...

مقاله در مورد گوجه فرنگی و فلفل - گولباخی باخانی سه لا سی باوه جانی

20 دسامبر 2011 ... این پژوهش به منظور بررسی برخی از شایع ترین مشکلات کشت های مختلف گلخانه ای
درمنطقه شهرضا وارائه راه ها و روشهایی که قبلاٌ مورد اجرا قرار گرفته ...

کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای | ایرانی دات ویکی برای هر ایرانی

عنوان : کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای. قالب بندی : DOC. قسمتی از متن : کشت
بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و ...

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی کشت خیار گلخانه ای | P3020.com

عنوان پروژه : طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی کشت خیار گلخانه ای مرتبط با درس :
طرح توجیهی تعداد صفحات فایل : 61 صفحه فرمت فایل : word مرتبط با.

گام به گام دهم (انسانی)

کتاب کسب درآمد تضمینی

گام به گام چهارم ابتدایی (کلاغ سپید)

تحقیق در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟

نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان از فصل اول (کتاب جدید التالیف)

پاورپوینت آمادگی دفاعی درس دوم بسیج

مقاله در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟

نمونه سوالات کارشناس برق استخدامی شرکت آرمان نیروی سبلان

دانلود طرح درس سالانه- پایه سوم دبستان-مطالعات اجتماعي

خلاصه کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین اثر توماس میس و جورج میس ویرایش 2 به همراه تشریح مسائل

حل تمرین کتاب بهینه سازی مهندسی Rao - ویرایش چهارم

دانلود طرح درس سالانه- پایه ششم دبستان– هدیه های آسمانی

پاورپوینت درس دوم دین و زندگی یازدهم (تداوم هدایت)

جزوه کامل درس قرآن ( درس به درس پایه ششم مخصوص دانش آموزان داوطلب تیزهوشان و نمونه دولتی پایه ششم )

فایل فلش فارسی نوکیا 150 rm-1190 ورژن 11.00.11 حل مشکل کانتکت سرویس

تحقیق زندگی نامه ابوعلی بلعمی

نمونه سوالات آزمون استخدامی پرستاری

دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت استراتژیک هانگر و ویلن

برنامه ردیابی گوشی روی نقشه بدون نیاز به اینترنت و GPS

نمونه سوالات آزمون توانمندسازی نهضت سوادآموزی

پاورپوینت دین و زندگی دهم

نمونه سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک pdf

قالب های پیشرفته joapp

پروژه ادیوس مذهبی آرزوی کربلا-علی رها

گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی با ابتکارات حرفه ای

پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکترمهدی مرادی و نعیمه بیات

پاورپوینت درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

پاورپوینت درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم