دانلود رایگان

دانلود تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری - دانلود رایگاندانلود رایگان توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سر

دانلود رایگان دانلود تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20

اصول حاکم بر اسناد تجاری
مقدمه:
اهميت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين المللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي كه گردش سرمايه و حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي كشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوين ضوابط و مقررات خاصي، امنيت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاري فراهم نمايند. اسنادي چون سفته و چك و برات، با ويژگيها و كاركردهاي خاص، علاوه بر تاثير اجتناب ناپذيري كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛ امروزه از مهمترين ابزار تجارت نيز به شمار مي رود. تاجري نيست كه روزانه با اين اسناد سر و كار نداشته باشد. از سوي ديگر، تاجر با به جريان انداختن سرمايه خود نياز به امنيت خاطر و حمايت حقوقي همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امري كه با استفاده از روشهاي معمول در نظام حقوق مدني قابل تامين نيست. از اين رو، در نظامهاي حقوقي داخلي و بين المللي، اصول خاصي بر معاملات برواتي حكومت مي كند كه معمولاً اسناد مدني از چنين اصولي برخوردار نيست. لذا بخش عمده اي از مباحث راجع به اسناد تجاري، مربوط به اصول حاكم بر آنها است. با توجه به حجم زياد دعاوي مربوط به اسناد تجاري، مطالعه اين اصول براي جامعه حقوقي كشور امري اجتناب ناپذير است.
منظور از سند تجاري: هر چند در مفهوم عام و وسيع ، هر سند يا نوشته اي از قبيل سفته ، چك ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادي ، ضمانت نامه بانكي ، سياهه تجارتي ، انواع بارنامه و امثال اينها كه در امر تجارت كاربرد داشته باشد ميتواند سند تجارتي قلمداد گردد؛ ولي اسنادي كه در اين مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاري به مفهوم خاص يعني چك ، سفته و برات مي باشد.
در اين مقاله مهمترين اصول حاكم بر اسناد تجاري، شامل اصل عدم توجه ايرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مديونيت و حدود اجراي اين اصول، مورد بررسي قرار گرفته است.
۱ ـ اصل عدم استماع ايرادات:
يکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجريدي است. به موجب اين وصف، امضاي سند تجاري موجب تعهدي مستقل از منشاء صدور خود مي شود. به عبارت ديگر، سند تجاري مستقلاً و به اتكاي خود متضمن حقوق و تعهدات براي طرفين است. از اوصاف ديگر سند تجاري، قابليت انتقال آن است. به اين معنا كه سند تجاري به صرف امضاء در ظهر آن، به ديگري منتقل مي شود. انتقال گيرنده سند تجاري تكليفي ندارد كه به روابط خصوصي ايادي قبلي، يا به منشاء صدور يا ظهر نويسي سند تجاري توجه كند و نبايد نگران ايرادات احتمالي صادركننده سند و ايادي قبل از خود باشد. به همين دلايل گفته مي شود، ايراداتي كه مربوط به منشاء صدور يا ظهرنويسي است، پذيرفته نيست. امضاء كنندگان سند ( اعم از صادر كننده و ظهر نويس و ضامن ) نمي توانند در مقابل دعواي دارنده سند به ايراداتي از قبيل فسخ معامله يا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. اين بدين معنا است كه اساساً به اين ايرادات توجه نمي شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به اين مباحث مي داند، هر چند كه دليل اثباتي ايرادات قوي و غير قابل انكار باشد. اصل عدم استماع ايرادات، مقتضاي وصف تجريدي و وصف قابليت انتقال است.
در ماده ۱۷ كنوانسيون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ايرادات به اين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است : اشخاصي كه بر عليه آنان به استناد برات اقامه دعوي مي شود نمي توانند بر عليه دارنده برات، به ايراداتي كه مربوط به روابط شخصي آنان با يكديگر است ، استناد كنند . در ماده 22 كنوانسيون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نيز آمده است: امضاء كنندگان چك كه عليه آنها طرح دعوي شده است نميتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصي خود با صادركننده يا با دارندگان قبلي سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دريافت چك عالماً به زيان بدهكار عمل كرده باشد .
در قانون تجارت ايران ماده صريحي در باره عدم استماع ايرادات وضع نشده است . ولي نظرات حقوقي و رويه دادگاهها تا حدودي اين نقيصه را جبران كرده است. همچنين در طرح پيش نويس اصلاح قانون تجارت تا حدودي به اين موضوع توجه شده است[1].
شعبه 25 ديوان عالي كشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب راي شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جريان رسيدگي به دادنامه ي صادره از دادگاه بدوي كه بدون توجه به اصل عدم توجه ايرادات صادر شده بود، چنين استدلال مي كند: نظر به اينكه تجديدنظر خوانده صدور و تسليم چك موضوع دعوي را به آقاي ((ج )) قبول دارد و نظر به اينكه انتقال چك وسيله شخص اخير نيز مورد ايراد واقع نشده و مفاد چك نيز دلالت بر تضميني بودن آن ندارد و نظر به اينكه دارنده چك كه به طريق صحيح به وي واگذار گرديده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا مي باشد و چگونگي رابطه دارنده اولي با صادركننده چك موثر در رابطه انتقال گيرنده با صادركننده نمي باشد0 علي هذا دادنامه موصوف كه بدون رعايت مراتب صادر گرديده است نقص مي شود و رسيدگي به دادگاه حقوقي يك شهرستان 000محول مي گردد [2]
نمونه ديگر از رويه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ايرادات مربوط به راي شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقي يك تهران مي باشد كه در اين راي آمده است: در خصوص دعوي اصلي نظر به اينكه مستند دعوي خواهان يك فقره چك به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ريال منتسب به خوانده بوده كه اصالت آن با توجه به اقرار مشاراليه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله كرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنويسي از طرف شخص مذكور به خواهان دعوي اصلي انتقال يافته است و چون خواهان دعوي اصلي دارنده اوليه چك مذكور نبوده بلكه اين چك از طريق ظهرنويسي به وي واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پايه اي يا معاملاتي بين وي و صادركننده چك بين خوانده دعوي اصلي و وجود رابطه برواتي بين آنان ايرادات و اعتراضات صادركننده چك (خوانده دعواي اصلي ) گرچه در مقابل دارنده اوليه آن قابليت طرح و


اصول حاکم بر اسناد تجاری


سند تجاری


اصل عدم استماع ایرادات


قانون تجارت ایرانمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری - مگ ایران

در اين مقاله مهمترين اصول حاكم بر اسناد تجاري، شامل اصل عدم توجه ايرادات، اصل
استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مديونيت و حدود اجراي اين ...

تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری

دانلود تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجارینوع فایل : WORDتعداد صفحات : 23فهرست
و پیشگفتارمقدمه:اهميت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و ...

تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری [من و او دانلود!]

تحقیق درمورد اصول حاکم بر اسناد تجاری دسته بندی: وورد نوع فایل:. doc (قابل
ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 21 صفحه قسمتی از متن. doc: به نام خدا اصول
حاکم ...

تحقیق درباره اصول حاکم بر اسناد تجاری - آنلاین پروژه - آنلاین پروژه

18 جولای 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: ۲۰. به نام خدا. اصول حاکم بر اسناد تجاری. مقدمه:.

تحقیق در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری - مرجع دانلود فایل و منابع ...

5 روز پیش ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش
و آماده پرینت ) تعداد صفحه : ۲۱ صفحه قسمتی از متن .doc : به نام ...

دانلود رایگان تحقیق در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد ...

17 آگوست 2017 ... ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 21 ﺑﻪ ....
داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺻﻞ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﺮادات در اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ﭼﮑﯿﺪه: اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ...

PDF: مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری | فایلینگ فایل

ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺎده اﺻﻮل داﻧﻠﻮد ﺣﺎﮐﻢ pptx ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﺳﻨﺎد راﯾﮕﺎن ﺗﺠﺎری. ﻣﻘﺎﻟﻪ
داﻧﻠﻮد اﺻﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎری ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺑﯿﻨﯽ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﮐﻢ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮ
...

دانلود - دانلود مقاله در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری

2 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری
پروژه اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری قانون حاکم بر اسناد تجاری ...

مقاله اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری - سایت علمی دانشجویان ایران

در این مقاله سعی شده است در جهت تبیین حقیقت اسناد تجاری و ویژگیهای آن، به برخی
اوصاف و اصول حاکم بر آن اشاره شود و مطالبی به جامعه حقوقی ...

تحقیق در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری - دانلود پروژه تحقیق مقاله و ...

15 جولای 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش
و آماده پرینت ) تعداد صفحه : ۲۱ صفحه قسمتی از متن .doc : به نام ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری - پايگاه دانلود رایگان کتاب

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل
استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این ...

PDF: اصول حاکم بر اسناد تجاری | تار دانلود

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 21 ﺑﻪ ...
دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: pptx ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 389 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 21 داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه داﻧﻠﻮد.

اقتصاد تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری

اهميت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين‌المللي و ... تحقیق
اصول حاکم بر اسناد تجاری ... پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید ...

تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری - زیور فایل: دانلود فایل های با ارزش

28 مه 2017 ... در اين مقاله سعي شده است در جهت تبيين حقيقت اسناد تجاري و ويژگيهاي آن، به برخي
اوصاف و اصول حاكم بر آن اشاره شود و مطالبي به جامعه حقوقي ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری - سویل فایل

تحقیق,پروژه,مقاله,سورس,برنامه نویسی,مهندسی,پزشکی,گزارش کار,جزوه,اندروید ...
برای دانلود این محصول “اصول حاکم بر اسناد تجاری” از سایت سویل فایل ، روی ...
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
...

دانلود پروژه اصول حاکم بر اسناد تجاری - دانلود مقاله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 21 به نام خدا اصول حاکم بر اسناد تجاری مقدمه: اهميت موضوع: توسعه ...

دانلود رایگان تحقیق در مورد اسناد تجاری چک جرم و مجازات

2 روز پیش ... Jul 14, 2016 – دانلود رایگان دانلود مقاله در مورد چک امانی ، مقاله ، تحقیق. این محصول”
دانلود ... در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل ...

برترین فایل دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری – گلوبال آرتیکل

29 ژوئن 2017 ... سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول
دانلودی|| دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری || روی دکمه ادامه مطلب ...

تحقیق در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری - فایلر

فایل*تحقیق در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری*را از فایلر دانلود کنید.جهت دانلود
روی *دریافت فایل* کلیک نمائید.

مقاله آشنایی با اصول حاکم بر اسناد تجاری

کلمات کلیدی : آشنایی با اسناد تجاری آشنایی با اصول حاکم بر اسناد تجاری اسناد ...
دانلود تحقیق درباره اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود مقاله دانلود مقاله آشنایی با ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری | سیگنیفیکنت!

28 سپتامبر 2016 ... اصول حاکم بر اسناد تجاری مقدمه: اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و ... ما این
صفحه را برای دانلود «اصول حاکم بر اسناد تجاری» برای شما فراهم آورده ایم. ... مقاله
اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها علوم سیاسی- رشته روابط بین ...

دانلود پایان نامه و سمینار ارشد : علم یار | پایان نامه :مقایسه اصول حاکم ...

پایان نامه :مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و ..... در این
تحقیق به بیان مفهوم، جایگاه و شرایط و آثار این اصول در حقوق و مقایسه آن با ...

تحقیق در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری (word) :: دانلود مقاله و پروژه

29 ژوئن 2017 ... تحقیق در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری (word) لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 21 به ...

ژورنال فایل - مطالب ارسال شده توسط mejournal

دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری - مگ ایران mag-iran.com/اصول-حاکم-بر-اسناد-
تجاری.htm ذخیره شده مشابه در اين مقاله مهمترين اصول حاكم بر اسناد تجاري، شامل ...

دانلود تحقیق درمورد اصول حاکم بر اسناد تجاری

دانلود تحقیق درمورد اصول حاکم بر اسناد تجاری دسته: حسابداری بازدید: 3 بار فرمت
فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18. دانلود تحقیق درمورد ...

ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري در ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان

27 ژوئن 2010 ... در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ، ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري. ، اوﺻﺎف اﺳﻨﺎد ... اﺳﻨﺎد در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ،اﺻﻞ ﻋﺪم
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻳﺮادات در اﺳﻨﺎد ﺗﺠـﺎري ،ﺿـﻤﺎﻧﺖ ... اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺳـﺖ.

دریافت

24 مه 2016 ... مقاله حاضر با تمايز وصف تجريدی اسناد تجاری و اصل استقالل اعتبار. *. .... اصول
حاكم بر اسناد تجاری. http://iranway.com/fa/rail-ghanon/ 1. 2.

مقاله بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران - سیویلیکا

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل ...
خرید و دانلود PDF مقاله ... مسعودی، بابک « اصول حاکم بر اسناد تجارتی ک مجله .

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در ...

2 جولای 2016 ... دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در ... یا تصدیق
نامه و نظر کارشناسی و صورتجلسه تحقیق محلی و متن قوانین و …

تحقیق درمورد اصول حاکم بر اسناد تجاری فایل ورد (word) - دانلود فایل

4 جولای 2017 ... تحقیق درمورد اصول حاکم بر اسناد تجاری فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و
دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است.

اصول حاکم بر اسناد تجاری | صفحه ۲ - آفتاب

25 آوريل 2007 ... اصول حاکم بر اسناد تجاری. اصول حاکم ... بنابراین، خوانده می‌تواند در مقابل دارنده سند
تجاری به عدم اهلیت خود استناد كند. زیرا حمایت از .... دانلود مقاله

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت : پایان نامه کارشناسی ...

... آماده،تحقیق آماده،دانلود مقاله ،پایان نامه رایگان،مقاله رایگان،تحقیق رایگان،دانلود ...
انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
... ۶۲۲۱ بند ششم: تكاليف دارنده سفته ۴۳; ۳ ۱مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد ...

مقاله ظهرنویسی در اسناد تجاری رشته حقوق - تحقیق آماده

مقاله و تحقیق ظهرنویسی در اسناد تجاری رشته حقوق در ۶۸ صفحه فایل ورد برای ...
تحقیقی میباشد در ادامه به متن هایی از مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود تحقیق مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

دانلود تحقیق مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چکیده: این مقاله
کوششی ... قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده ای است خلاف قواعد عمومی حاکم
بر ... مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها می باشد که متأسفانه در ...

ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری - پایگاه مجلات تخصصی نور

ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری. نویسنده: الماسی، نجاد علی؛. بهار 1381 ...
برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از ...

شوراهای حل اختلاف - اصول حاکم بر اسناد تجاری

در این بخش از قوانین بازرگانی مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری ، شامل اصل عدم
توجه ایرادات ... استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می نویسد
:.

تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت | عبدی پور فرد ...

نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی‌های این اوراق و تحلیل
درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان ...

تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری - دانلود پایان نامه های ...

اسناد تجاری ماهیتاً مشمول اصول كلی حقوقی هستند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع
شرایط ... در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم
و ... كه از لحاظ قواعد عمومي حاكم به روابط طرفين بين افراد جامعه از اصول واحدي پيروي
مي ...

ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺰﻭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻥ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ. ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.ﺳﭙﺲ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ،
ﻓﻮﺍﻳﺪ،ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ. ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ...

اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران - پژوهش ملل

مقاله 9. دوره دوم، شماره 17، اردیبهشت 1396. دانلود اصل مقاله. نویسندگان: ... همچنین در
جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان ...

واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﺠﺎري ...

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ. ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻮﺿ. ﻮع ﭘﺎﯾﺎن ... ﺎل اﺑﺰارﻫﺎ و اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾـﻦ ﻗﺮاردادﻫـﺎ. ،. ﺑـﺎ
ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ .... ﺗﻔﺎوت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮارداد از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻗﺮارداد در اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﺠـﺎري ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ و. اﺻﻮل ﺣﻘﻮق
...

پایان نامه با موضوع:اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران

پایان نامه با موضوع:اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران. , , 0 ... مبحث
ششم-مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنها
22 ... هدف از این تحقیق بررسی کامل و جامع انتقال وجه سند در اسناد تجاری
الکترونیکی می باشد. ..... دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی قسامه در قانون
مجازات 1392.

تخصصی حقوق و فقه - اوصاف و اصول حاكم بر اسناد تجاري

در اين مقاله سعي شده است در جهت تبيين حقيقت اسناد تجاري و ويژگيهاي آن، به برخي
اوصاف و اصول حاكم بر آن اشاره شود و مطالبي به جامعه حقوقي عرضه گردد. اگر چه حق ...

اسناد تجاری - جزوه ، مقاله و کتب حقوقی

لینک دانلود : بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک)
... در این مقاله مهمترین اصول حاكم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل ...

دانلود تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای دولتی - دانلود مقاله

دانلود مقاله، از شارژ دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری اصول حاکم بر قراردادهای
دولتی مطالعه، تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای مقاله بررسی اصول حاکم بر قراردادهای ...

دانلود قوانین و مقالات حقوقی

لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با
توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی
کشور ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری - ویستا

5 آوريل 2007 ... در این مقاله مهمترین اصول حاكم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل
استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و ...

فصلنامه پژوهشهاي حقوق تجارت بين الملل، شماره 2 - Magiran

3 دسامبر 2015 ... رويكرد حقوقي به اصول حاكميت شركتي مريم ابراهيمي ، مونا ... تعيين قانون حاكم بر
شرايط شكلي اسناد تجاري الكترونيكي مهدي حسين زاده ص 64

تحقیق ساختمان تجاری - پایان نامه

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد ساختمان تجاری در سایت
یافت شد که این تحقیقات دانش آموزی و ... تحقیق مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری.

مقاله ساختمان تجاری - پایان نامه

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد ساختمان تجاری در سایت
یافت شد که این تحقیقات دانش آموزی و ... تحقیق مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری.

مقاله سفته - آراداک : دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد سفته در سایت یافت شد
که این تحقیقات دانش آموزی و مقالات ... تحقیق مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری.

PDF: اصول حاکم بر اسناد تجارتی | ناین پروجکت!

... ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ... در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری، ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺮادات، اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل اﻣﻀﺎءﻫﺎ، اﺻﻞ.

اصول حاکم بر اسناد تجاری - شبکه فایل

18 مه 2017 ... گزیده ای از متن: اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری ... تحقیق
انگلیسی همراه با ترجمه; اسناد تجاری; دانلود پایان نامه در قالب docx ... لذا بخش عمده ای
از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. ... دانلود پرسشنامه
انگلیسی با ترجمه; ترجمه به صورت docx; رساله دکتری به صورت ورد ...

مقالات حقوقی (5) - دانش حقوقی ...

دانلود مقاله حقوقی، ماهیت حقوقی وصیت ... های بین المللی شدن حقوق کیفری
بازرگانی · اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری · بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد
تجاری ...

اوراق بهادار و قانون حاکم بر آن - حق گستر

بر اساس قاعده حل تعارض ایران ، شرایط شکلی اسناد تجاری تابع قانون محل ... تحقیق
حاضر در دو بخش ارائه می شود که بخش اول مربوط است به اوراق بهادار و قانون حاکم ....
است و طبق ضوابط و اصول حاکم بر شرکت ها ، قانون متبوع شرکت به عنوان قانون حاکم
...

حسابداری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دفترداری عبارت است از: فن ثبت، طبقه‌بندی و خلاصه سازی مبادلات واحد تجاری. ... همه
حسابداران از مجموعه قواعد یکسان تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری برای ...
حدود سی هزار لوح از بخشی از کاخ جمشید موسوم به خزانه، محل اسناد مالی کاخ‌های ....
استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند. ..... بحث
· مقاله ...

رساله و مقاله های حقوقی - دانشجویان حقوق خصوصی91

13 مارس 2013 ... دانشجویان حقوق خصوصی91 - رساله و مقاله های حقوقی - ( دانشگاه بوعلی ) - دانشجویان
حقوق خصوصی91. ... مقاله شركتهاي تعاوني; مقاله اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری;
مقاله تضامن و آثار و اوصاف آن ... دانلود رساله و پایان نامه رایگان.

بررسی وصف جایگزینی اسناد تجاری – حقوق تجارت | سورس کده

26 فوریه 2013 ... در این مقاله سعی شده است در جهت تبیین حقیقت اسناد تجاری و ویژگیهای آن، به برخی
اوصاف و اصول حاکم بر آن اشاره شود و مطالبی به جامعه حقوقی ...

اوصاف و اصول حاكم بر اسناد تجاری - انجمن علمی رشته حقوق

تذکر: اصول حاکم بر اسناد تجاری در مقاله ی جداگانه آمده است ... در جهت تبیین حقیقت
اسناد تجاری و ویژگیهای آن، به برخی اوصاف و اصول حاكم بر آن اشاره شود و مطالبی به ...

اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری | نشریه الکترونیکی حقوق

17 ژانويه 2017 ... اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری. 248061014. نویسنده: علیرضا شریفی. ناشر:
دادگستر. سال انتشار: ۱۳۹۵. قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان. رسالت دکترین ...

گروه حقوق خصوصی/ - دانشگاه قم

14 آگوست 2017 ... وصف جايگزيني سند تجاري از پندار تا واقعيت ،ضميمه مجله تحقيقات حقوقي شماره
52 ، 1389. 7. .... اصول وقواعد حاکم بر تشکيل و فعاليت بانکها.

ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺍﻩﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ

29 نوامبر 2008 ... ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭک ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ،. ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ... ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﻣﻌﻀﻼﺕ ﻭ
ﮔﺮﻓﺘﺎﺭیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭی،. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﻳﺔ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ.

مقاله اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان ... - یک قاضی

17 ژوئن 2014 ... اعمال اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي توسط ديوان داوري به عنوان قانون حاکم بر دعوا.
... این اصول و قواعد کلا ناشی و توسعه یافته در متون حقوقی, اسناد حقوقی ... در
بیشتر قراردادها، طرفین صریحا قانون حاکم بر قرارداد خود را انتخاب ..... ۹۵-۰۹-۰۶ /
دانلود ۳۰۰۰ مقاله حقوقی / اختصاصی یک قاضی / بسته سوم اضافه شد.

PDF[اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران]—فروشگاه دانشجو

ﺣﻘﻮق داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺟﺮای آرای داوری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه در ﺣﻘﻮق داوری ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ …
15000 ﺗﻮﻣﺎن. داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری. دﺳﺘﻪ: ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎزدﯾﺪ: 5 ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: docx ...

خرید فایل( مقاله انگلسی همراه با ترجمه گسب شماره۳۴چیست؟)

در ژانویه ۱۹۹۹ هئیت استانداردهای حسابداری دولتی (گسب)که کل اصول پذیرفته شده
حسابداری (قوانین مالی ... دانلود فایل کامل دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری. 13 .

اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران - دابل‌آر 2017 - DL

7 مه 2017 ... قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. ... اصول حاکم
بر داوری تجاری در حقوق ایران. جزئیات انتشار ... لینک دانلود.

+ آرشیو سایر مقالات و جزوات حقوقی - قانون یار

21 مه 2015 ... آموزش هک پیشرفته به قلم داوود خرسند لینک دانلود (کد6055) اصول فقه. مقاله
مختصری از علم اصول فقه و نهایتا قطع از عدله عقلی((عدله اجتهادی)). ..... لینک دانلود (
کد6271) قانون حاکم بر اسناد تجاری ((مطالعه اسناد تجاری از دیدگاه تعارض ...

تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری | ايران متلب

4 ژوئن 2017 ... صفحه اصلی دانلود پايان نامه تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری .... اسناد
تجاری ماهیتاً مشمول اصول كلی حقوقی هستند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن‌ها تابع ... در این
مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و ... از جمله اين
كه از لحاظ قواعد عمومي حاكم به روابط طرفين بين افراد جامعه از اصول ...

مقالات حقوق تجارت ، حقوق تجارت، مقاله حقوق تجارت ، تحقیق حقوق ...

مستاجر ملک تجاری در اثر کار و فعالیت خود موجب رونق کسب و کار در محل تجاری .... در
میان اصول نوین حاکم بر کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو، تعهد گمرکات به فراهم ...

دانلود مقاله و پروژه - مقاله های حسابداری و حسابرسی - مقالات حسابداری

دانلود مقاله ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو رشته حسابداری .... ۲-بدهی ها: حسابهای
پرداختنی- اسناد پرداختنی- وام پرداختنی. ۳- سرمایه ...... اصول حاکم بر اسناد تجاری.

نقشه سایت | بانك مقالات ايران

دانلود مقاله چگونگی پول ونظام بانكي · دانلود مقاله بررسی بورس اوراق بهادار و اقتصاد
... دانلود مقاله آشنایی با اصول حاکم بر اسناد تجاری · دانلود مقاله بررسی اصل بودجه ...

حقوق تجارت الکترونیک | رسا گستر

دانلود جزوه نکات مهم وکلیدی جرایم رایانه ای ... در این مقاله، با تأکید بر نقش دفاتر
اسناد رسمی فعلی و اصول و قواعد ثبت اسناد، به ... اصول حاکم. • گواهی الکترونیکی. •
دفاتر اسناد رسمی و قوانین و مقررات ... ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری
.

اصول بایگانی - مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

اداري ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻨﺎد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ، اﻳﻦ اﺳﻨﺎد، ... اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت، اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن
اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ، ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﺎم ..... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه
اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪ ارزش اﺳﻨﺎد ... ﺷﺪن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺠﺎري، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاي از دﺳﺖ ﻧﺪادن ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ورودي.

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

10 فوریه 2011 ... اين مقاله بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌اي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و نياز .... از
مهم‌ترين اصول اساسي که در اغلب اسناد و مباحث مربوط به اخلاق حرفه‌اي علمي .... ضمانت
اجراي رعايت قواعد اخلاق حرفه‌اي در مؤسسات تجاري و ادارات ... سياسي و حقوقي حاکم بر
فعاليت اصحاب حرفه‌ها در هر کشوري بايد براي همان کشور تدوين شود.

جامعه - مشاوره تبیان

اگر جواب منفی است به کدامیک از اصول یا قواعد حاکم بر اسناد تجارتی باید استناد
میکرد؟بتاریخ : 19/5/87 پرونده کلاسه : 87/105 شماره دادنامه : 87/404مرجع رسیدگی ...

پایان نامه اعمال اصول قراردادهای تجاری بین المللی در رویه ی دیوان های ...

این تحقیق به « اعمال اصول قراردادهای تجاری بین المللی دررویه ی دیوان های داوری بین
المللی»می پردازد. اصل حاکمیت (آزادی) اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، ...

موسسه حقوقی آوای عدالت سروش - دکتر بهروز اخلاقی

حقوق تجارت – تحلیل پاره ای از مباحث: نظریه عمومی حاكم بر اسناد تجاری و قراردادهای
... تألیف جزوات درسى متعدد و تحقیق و ترجمه كتابهاى «اصول قراردادهاى بین المللى»،
...

اعمال اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي توسط ديوان داوري به عنوان قانون ...

17 فوریه 2014 ... دانلود کتاب،مقاله،آزمون های حقوقی ، جزوه و نرم افزار هایی حقوقی » + مجموعه مقالات ... در
اسناد, دعاوی و قراردادهای بين ‌المللي, قواعد و اصولی رشد و نمو نموده و درحال توسعه مي ....
انتخاب اصول کلي حقوقي به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، ‌ابتدا در ...

مطالعۀ تطبیقی ش یوۀ پرداخت و تعیین ثمن در حقوق ایران؛ اصول قرارداده

روش پرداخت ثمن متأثر از اسناد تجاری رایج و ابزارهای پرداخت است که در همۀ ... ب ود
و به کم ک قواعد و مقررات مربوط به تعارض قوانین، قان ون حاکم بر روابط حقوقی
... در این مقاله تالش ش ده اس ت روش پرداخت ثمن در حقوق ایران با اصول مقررات.

وبلاگ هواداران پروفسور امیرناصر کاتوزیان - دانلود مقالاتی از ...

نویسندگان مقاله: دكتر ناصر كاتوزيان نشریه: مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي > دوره:
۵۲، ... تاكنون عنوان مقاله : سياست قضايي و دفاتر اسناد رسمي نویسندگان مقاله: دكتر
ناصر كاتوزيان ... دریافت تاكنون عنوان مقاله : اصول منطقي حاكم بر تفسيرقانون
اساسي نویسندگان مقاله: دكتر .... مرور زمان اسناد تجاري”، مجله حقوقي، ۲ ش، ۱۳۳۶،ش۴۷.
۹.

دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت استراتژیک هانگر و ویلن

پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکترمهدی مرادی و نعیمه بیات

دانلود توضیح درس به درس و پاسخ خودارزیابی علوم و فنون یازدهم

پاورپوینت درباره آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه

پاورپوینت خلاصه کتاب سیمای سازمان -گرت مورگان

مقاله پرسش مهر 96رئیس جمهور در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟

پاورپوینت رفتار مصرف کننده دکتر سیدرضا سیدجوادین دکتر محمدرحیم اسفیدانی-217 اسلاید

تغذیه مناسب با طب سنتی و درمان اختلال دوقطبی بدون مصرف دارو

بررسی علل افزایش طلاق

نرم افزار بانک جامع بروشور ( 700 عنوان بروشور )

فیلم آموزشی عربی پایه هفتم ، فصل سوم ( ضمیر )

دانلود پاورپوینت نقاشي ايراني در دوران كهن

دانلود مقاله تأثیر هنر و معماری اسلامی بر هنر و معماری اروپا و امریکا

دانلود پاورپوینت عکاسی دیجیتال - کلاس اصول عکاسی

تحقیق در مورد آرم لوگو و تبلیغات 80 ص word

تحقیق درباره اومانیسم

تحقیق درباره تمرین، ترکیب بدن و کنترل وزن 36 ص

دانلود نمونه پروپوزال ارشد آماده رشته تربیت بدنی رفتار حرکتی با فرمت ورد

دانلود آموزش و نمونه انجام شده پروژه تحلیل شبکه در جی ای اس - Network analysis- GIS

دانلود کامل فایل جی ای اسی (GIS) شهر تهران

دانلود فایل GIS کامل منطقه 6 تهران

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران

سوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع تورلیدری مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 با پاسخ تشریحی

سوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی

دانلود پاورپوینت آثار تاریخی اصفهان - 45 اسلاید

دانلود مقاله تاريخچه‌ي كتاب و كتابخانه

پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی

طنز در ادبیات ایران و آثار شاعرانی چون سید اشرف الدین حسینی و میرزا علی اکبرطاهرزاده(صابر):

حل تمرین کتاب سیستم های غیرخطی Khalil - ویرایش سوم