دانلود رایگان

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک الوند.. - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک الوند.. گزارش کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک الوند
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات:127
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
انواع محصولات توليدي شركت كاشي و سراميك الوند
نوبت كاري
نمودار تشكيلات و پرسنل سازماني(شكل1-1)
تشكيلات تشكيلات و پرسنل خدمات بهداشت حرفه اي
ليست اقلام موجود در مرگز بهداشت كارخانه(جدول1-1)
ليست دارو هاي موجود در مركز بهداشت كارخانه(1-2)
ليست تعداد افراد شاغل در كارخانه(1-3)
مواد اوليه
پيوست(1)-يك نمونه از برگه موتد اوله براي كاشي ديواري
پيوست(2) -يك نمونه از برگه موتد اوله براي كاشي كف
توزين
شكل توزين(شكل 1-2)
تهيه دو غاب
شكل تهيه دو غاب(1-3)
اسپري
شكل اسپري(1-4)
واحدپرس
واحد پرس كاشي كف
لعاب زني كاشي كف
حمل و نقل و بارگيري(loading)
كوره
Sort و بسته بندي
واحد پرس كاشي ديواري
درجه بندي كاشي ها(شکل 1-5)
تهيه لعاب

جدول دسته بندي مشاغل موجود در كارخانه و شتاسايي عوامل زيان آور
ايستگاه هاي كاري (جدول1-4)
تهسيلات رفاهي
جدول( 1-5) تعداد توالت ها
جدول(1-6)تعداد دستشویی ها
فصل دوم
2-1عوامل زيان آور شيميايي فرايند
2-1-1 مقدمه
2-1-2 ، 1عوامل زيان آور شيميايي فرايند
جدول 2-1،ليست مواد اوليه واحد تهيه بدنه
جدول2-2، ليست رنگ هاي مورد استفاده در لعاب
جدول2-3، ليس مواد شيمييايي مورد استفاده در آزمايشگاه
جدول2-4، ليست مواد اوليه لعاب
جدول 2-5، ليست مواد اوليه چاپ
2-1-3، سم شناسي عوامل زيان آور شيمييايي مهم فرايند
كربنات سديم دو سود سبك
تيتانيوم(Ti)
هيدروكسيد پتاسيم(KOH)
بررسي برچسب گذاري و وجود برگه يMSDS مواد
روش نمونه برداري از سيليس كريستالين
2-1-4، نمونه برداري گرد و غبار كلي در شركت
2-1-5 نتيجه گيري و پيشنهاد
2-2 عوامل فيزيكي زيان آور فزايند
2-2-1، روشنايي در محيط كار
2-2-1-1، مقدمه
2-2-1-2،تاثيرنور در ديد
جدول2-2-1، شدت روشنايي در سطح كار براي فعاليت هاي گوناگون
2-2-2، ايستگاه ها و شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده
شكل 2-2-1، ايستگاه بندي براي سنجش نور
نتيجه گيري نور سنجي انبار محصول شماره ي
شكل2-2-2، سورت و بسته بندي
جدول2-2-3، شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي براق در بخش سور

جدول2-2-4، شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي مات در بخش سورت
2-2-2، صدا در محيط
2-2-2-1، مقدمه
2-2-2-2،اثرات سوء سر و صدا بر روي كارگران
2-2-2-3، كنترل سر و صدا
شكل2-2-2-1، پلان صدا سنجي، بخش بالميل هاي تهيه بدنه
جدول2-2-2-1-،شماره ي ايستگاه هاي و تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش بالميل ه
تهيه بدنه
شكل2-2-2-2-، پلان صداسنجي، بخش پرس ديواري
جدول2-2-2-2-، شماره ي ايستگاه ها و تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش پرس ديوار
شكل2-2-2-3-، پلان بخش سورت و بسته بندي ديواري
شكل 2-2-2-3-، شماره ي ايستگاه هاو تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش سورت و بس
بندي ديواري
شكل 2-2-2-4-، پلان صدا سنجي پرس كف
جدول2-2-2-4-، شماره ي ايستگاه وتراز هاي شدت صوت بخش پرس كف
2-2-2-5-، پلان صدا سنجي پرس citi ر
جدول2-2-2-5-، شماره ي ايستگاه و تراز هاي شدت اندازه گيزي شده بخش پرس citi
2-2-3، ارتعاش در محيط كار ر
2-2-3-1، منابع ارتعاش در كارخانه و تدابير كنترلي انجام شده براي آنها
2-2-4، استرس هاي حرارتي در محيط كار
2-2-4-1، مقدمه
2-2-4-2، كميته هاي انداز ه گيري شرايط هوايي محيط كار
جدول2-2-4-1،انداز هاي حد آستانه جاز رويارويي با گرما بر پايه ي دماي ترگوي سان
جدول2-2-4-2، اندازه گيري انجام شده در مكان هاي مختلف شركت
2-2-4-3، مقايسه اندازه گيريهاي آنجام شده با استانداردWBGT
2-3 عوامل ارگونومیکی محیط کار
2-3-1، مقدمه
جدول2-3-1، ليست هاي كاري و عوامل ارگونوميكي
2-3-2، ارزيابي سريع اندام هاي فوقاني بدن(RULA)
شكل2-3-1،بررسي ارگونوميكي كاچيلانزا
شكل2-3-2، بررسي ارگونوميكي شارژر
فصل سوم
3-1، ايمني حريق
3-1-1، حفاظت در برابر آتش سوزي و انفجارات
3-1-2، تقسيم بندي آتش
3-1-3، انواع خاموش كننده ها
3-1-4، حريق هاي اتفاق افتاده و وسائل اطفاء و اعلام خطر موجوددر كارخانه ي الوند(1)
جدول3-1-1، ليست تمهيدات اطفاء حريق و انواع حريق هاي احتمالي داده شده در پست هاي ك
مختلف
شكل3-1-1، تجزيه و تحليل درخت خطا در قسمت دراير عمودي
3-1-5، پيشنهاد و نظرات
3-2، ايمني برق
3-2-1، مقدمه
3-2-2، براي جلوگيري از برق گرفتگي افراد در هنگام كار بايد چه مواردي رعايت شود
3-2-3، ايمني برق در كارخانه الوند(1)
3-3، ايمني ماشين آلات
3-3-1، مقدمه
جدول3-3-1، ايمني ماشين آلات خط تهيه بدنه(قسمت توزين)
3-3-2، ايمني دستگاه پرس كف و ديوار
جدول3-3-2، ايمني ماشين آلات بخش فني
3-4، ايمني جرثقيل
3-4-1، مقدمه
3-4-2تعريف جرثقيل
3-4-3، اصول ايمني مربوط به اين خطرات
3-4-4،نكات عمومي در مورد ايمني جرثقیل
3-4-5،نكات ايمني در نصب و نگهداري
3-4-6، جرثقيل هاي موجود در كارخانه الوند (1)
3-5، ايمني جوشكاري
3-5-1، مقدمه
3-5-2، خطرات جوشكاري
3-6، ايمني ديگ بخار(بويلر)و سيلندر هاي تحت فشار
3-6-1،انواع ظروف تحت فشار
3-6-2، تعاريف
3-6-3، آيين نامه هاي حفاظتي مولد بخار وديگ هاي اب گرم
3-6-3-1، سوپاپ اطمينان
3-6-3-2، لوله هاي منبع آب پركن مولد بخار
3-6-3-3، فشار آب
3-6-3-4، آبنماي شيشه اي
3-6-3-5، دستگاه هاي خود كار آبرساني و قطع سوخت
3-6-4، ظروف تحت فشار موجود در كارخانه الوند(1)
3-7، ايمني كار با مواد شيميايي
3-7-1، سيليكات زير كانيوم
3-7-2، باريوم كربنات
3-7-3،هيدروكلريك اسيد
3-7-4، چسبCMC
3-8، تجهيزات حفاظت فردي
3-8-1، مقدمه
جدول3-8-1، وسايل حفاظت فردي واحد توليد
جدول3-8-2، وسايل حفاظت فردي واحد برق و تايسسات
جدول3-8-3، وسايل حفاظت فردي واحد آزمايشات و كنترل كيفي
جدول3-8-4، وسايل حفاظت فردي واحد فني
3-8-2، برگزاري كلاس هاي آموزشي در كارخانه ي الوند(1)
3-8-3، سطح آگاهي كارگران از علت استفاده از وسايل حفاظت فردي در كارخانه ي الوند(1)
فصل پنجم
5-1، تشكيلات مركز بهداشت
5-1-1، خانه ي بهداشت روستا
5-1-2، مركز بهداشتي شهر و روستا
5-1-3، مركز بهداشت شهرستان
5-1-4، مركز بهداشت استان
5-1-5، وزارت خانه
5-1-6، طرح پايش
5-1-7،طرح اصناف
5-1-8،مركز بهداشت شهرستان البرز
5-2، اداره ي كار
5-2-1، جايگاه سازماني اداره ي كار و امور اجتماعي استان قزوين
5-2-2، اداره ي بازرسي كار
5-2-3، اداره ي روابط كار
5-2-4، كاريابي غير دولتي
5-2-5، اداره ي امور اجتماعي
5-2-6، خانه هاي بهداشت كارگري
5-2-7، تشكل هاي كارگري و كارفرمايي
فصل ششم
منابع و ضمائم
6-1، منابع
6-2، پيوستها
6-2-1، پيوست(1)، نمونه برداري
6-2-2،پيوست (2)،MSDS
6-2-3،پيوست (3)، مركزبهداشت
6-2-4،پيوست (4)، اداره كارمقدمه
شركت صنايع كاشي و سراميك الوند به منظور توليد انواع كاشي هاي ديواري در سال 1367با سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران در زميني به مساحت ده هكتار در شهر صنعتي البرز قزوين تاسيس شد اين شركت در شهر صنعتي البرز داراي سه كارخانه الوند 1 الوند 2 و الوند 3 است. كل پرسنل اين كارخانه به صورت رسمي ، قراردادي ، پيمان كاري، روز مزد و ....784 نفر مي باشد

انواع محصو لات توليدي كاشي و سراميك الوند
كاشي هاي ديواري در ابعاد 1515، 1510، 1525، 2025، 2030، تاسايز 03360و كاشي هاي كف لعاب دار تاسايز 6060 و سنگك مصنوعي يا كاشي پر سلاني تا سايز 60 120 مي باشد.البته برنامه هاي توليدي اين شركت طبق سفارشات مشتريان و پيشنهاد نمايندگي ها در سطح كشور وخارج كشور ممكن است تغيير يابد.

نوبت كاري كارخانه ها
اين كارخانه داراي سه شيفت كاري به شرح زير مي باشد:
همچنين داراي يك شيفت عادي از 7:30 تا 13:50 مي باشد.
دانلود گزارش کارآموزی


دانلود کارآموزی


دانلود پایان نامه


دانلود مقاله


دانلود جزوه


دانلود نمونه سوالات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گام به گام دهم (انسانی)

کتاب کسب درآمد تضمینی

گام به گام چهارم ابتدایی (کلاغ سپید)

تحقیق در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟

نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان از فصل اول (کتاب جدید التالیف)

پاورپوینت آمادگی دفاعی درس دوم بسیج

مقاله در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟

نمونه سوالات کارشناس برق استخدامی شرکت آرمان نیروی سبلان

دانلود طرح درس سالانه- پایه سوم دبستان-مطالعات اجتماعي

خلاصه کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین اثر توماس میس و جورج میس ویرایش 2 به همراه تشریح مسائل

حل تمرین کتاب بهینه سازی مهندسی Rao - ویرایش چهارم

دانلود طرح درس سالانه- پایه ششم دبستان– هدیه های آسمانی

پاورپوینت درس دوم دین و زندگی یازدهم (تداوم هدایت)

جزوه کامل درس قرآن ( درس به درس پایه ششم مخصوص دانش آموزان داوطلب تیزهوشان و نمونه دولتی پایه ششم )

فایل فلش فارسی نوکیا 150 rm-1190 ورژن 11.00.11 حل مشکل کانتکت سرویس

تحقیق زندگی نامه ابوعلی بلعمی

نمونه سوالات آزمون استخدامی پرستاری

دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت استراتژیک هانگر و ویلن

برنامه ردیابی گوشی روی نقشه بدون نیاز به اینترنت و GPS

نمونه سوالات آزمون توانمندسازی نهضت سوادآموزی

پاورپوینت دین و زندگی دهم

نمونه سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک pdf

قالب های پیشرفته joapp

پروژه ادیوس مذهبی آرزوی کربلا-علی رها

گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی با ابتکارات حرفه ای

پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکترمهدی مرادی و نعیمه بیات

پاورپوینت درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

پاورپوینت درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم